Dinsdagmiddag 10 mei jl. heeft het DORP webinar ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’ plaatsgevonden. Het doel van DORP was om verbinding en samenwerking tussen trialbureaus, datacentra en wetenschapsbureaus onderling te stimuleren en opgedane kennis te delen. Uit de ongeveer 70 aanwezigen bleek dat er een behoefte is om met elkaar in contact te komen.

De onderwerpen, waarvan wij als DORP merken dat deze spelen bij zowel onderzoekers als trialbureaus, werden gepresenteerd door DORP-medewerkers met input vanuit verschillende instellingen.

In een tweetal break-out sessies kwamen vier onderwerpen aan bod.

  1. Clinial Trial Roadmap inclusief VGO

Wendy Dontje, projectmanager, presenteerde de  Clinical Trial Roadmap waar recent de VGO-procedure aan toegevoegd is. Om een beeld te geven van hoe de VGO-procedure loopt binnen verschillende instellingen is vooraf een aantal vragen voorgelegd aan het Amsterdam UMC, BOOG study center, LUMC, NKI – AvL en het Martini ziekenhuis om procedures, ervaringen en leermomenten met elkaar te delen. Er is een belangrijke rol weggelegd voor trialbureaus, datacentra en wetenschapsbureaus om (lokale) onderzoekers een goede ondersteuning te bieden bij de VGO procedure. Hierbij kan gedacht worden aan reële tijdsplanningen, het vooraf informeren van deelnemende afdelingen en het opzetten van een workflow voor de VGO procedure.

  1. Monitoring Toolkit

Aarti Mulder- Jibodh, projectcoördinator monitoring & kwaliteitsmanagement, presenteerde de Monitoring Toolkit met handige tips, handleidingen, instructies en aandachtspunten. Het doel hiervan is om de samenwerking tussen monitor, datamanager (lokaal en centraal) en onderzoeker te stimuleren. Ook draagt deze bij aan kennisdeling door de diversiteit in procedures binnen verschillende instellingen.

  1. Study Preparation Toolkit

Rob Kessels, statisticus bij het NKI – AvL en DORP, presenteerde de Study Preparation Toolkit met daarin handvatten en tips over de samenstelling van het studieteam, het opstellen van een e-CRF, datamanagementplan, SAP en de essentie van een DSMB.

  1. Digitalisering Klinisch Wetenschappelijk Onderzoek

DORP draagt vanuit het Platform Onderzoekersnetwerken bij aan de werkgroep van de DCRF, Digitalisering Klinisch Wetenschappelijk Onderzoek (DKWO). Binnen deze werkgroep worden de actuele status en nieuwe ontwikkelingen binnen digitalisering van onderzoek besproken. Onderwerpen die aan bod komen binnen deze werkgroep zijn: invoering van e-Consent (naar aanleiding van WMO wetswijziging per 1 juli 2022), remote Source Data Verification (reSDV), digitale e-TMF en e-ISF. DORP wenst te behalen dat de kennisdeling hierover met onderzoekers en trialbureaus, datacentra en wetenschapsbureaus helpt in uniformiteit bij de opzet en uitvoering van procedures binnen verschillende instellingen.

We kunnen concluderen dat er een belangrijke rol is weggelegd voor trialbureaus, datacentra en wetenschapsbureaus in het signaleren en implementeren van (nieuwe) procedures om daarmee onderzoekers optimaal te ondersteunen bij de opstart en uitvoering van klinische studies. DORP draagt graag bij aan de onderlinge kennisdeling.

Aan de hand van een poll per onderwerp hebben we geprobeerd inzicht te krijgen op welke gebieden er mogelijk behoefte is om kennis te delen en samen te werken. Hieronder een indruk. Als je ideeën hebt of actuele onderwerpen waar DORP in kan meedenken of de contacten in kan leggen met andere trialbureaus, datacentra en wetenschapsbureaus, neem dan contact met ons op via info@researchplatform-dorp.nl.

Recente berichten