DORP heeft een aantal knelpunten rondom financiering en standaard zorg in trials opgehaald bij onderzoekers en deze in kaart gebracht. In dit nieuwsbericht lichten we een tipje van de sluier op en wat het vervolg is. 

In de dagelijkse praktijk ervaren onderzoekers dat niet alle zorgverrichtingen en standaard medicatie binnen een klinische studie vergoed worden door de zorgverzekering. Deze moeten dan op een andere manier gefinancierd worden. Vaak komt dit pas aan het licht als de studie al is gestart en dit kan grote (financiële) gevolgen hebben voor de voortgang van de studie. Het is daarom van belang om bij het opzetten van een klinische studie vooraf helder te hebben welke zorgactiviteiten wel of juist niet als vergoede zorg aangemerkt kunnen worden en hier zo mogelijk financiering op af te stemmen. De moeilijkheid hierbij is dat het niet altijd duidelijk is wat wel of niet vergoede zorg is, ondanks dat er van de richtlijnen wordt uitgegaan. Daarbij kan ook nog per ziekenhuis verschillen wat onder de verzekerde zorg valt. 

Wat doet DORP? 

Om de knelpunten in kaart te brengen rondom financiering en standaardzorg in trials, is vanuit DORP het project Financiering en niet-vergoede zorg in onderzoek gestart. Een aantal onderzoekers is gevraagd aan te geven waar zij in de praktijk tegenaan lopen, hoe wordt bepaald wat er voor een studie wel of niet als vergoede zorg aangemerkt kan worden, op basis van welke informatie dit wordt gedaan, welke knelpunten er zijn en waar behoefte aan is. Hieruit kwam een aantal elementen en behoeftes naar voren, zoals harmonisatie van tarieven van zorgkosten, zodat het eenvoudiger wordt een studiebegroting te maken. Een uitgebreid verslag van de bevindingen in deze eerste fase is terug te vinden in de kennisbank.

De volgende stap is om de opgehaalde knelpunten onder de aandacht brengen van partijen die een rol spelen in de financiering van zorg en klinische trials, zoals subsidieverstrekkers, regelgevende instanties, beroepsverenigingen van betrokken disciplines en zorgverzekeraars. Hiermee proberen we het gesprek op gang te brengen over dit belangrijke onderwerp.  

Wat speelt er dan?

In de dagelijkse praktijk ervaren onderzoekers dat niet alle zorg-gerelateerde verrichtingen in studieverband door de zorgverzekering vergoed worden. Voorbeelden hiervan zijn: 

  • Een bloedafname, laboratoriumonderzoek, scan, etc. 
  • Bij RCT kan het voorkomen dat standard of care (dus verzekerde) studiemedicatie door bv. een afwijkende dosering als Investigational Medicinal Product moet worden aangemerkt, waardoor kosten ontstaan die niet door de ziektekostenverzekering worden vergoed. 
  • Follow up van studiepatiënten volgens de richtlijnen verandert tijdens de studie, waardoor deze afwijkt van het studieprotocol. 
Jou Inhoud Komt Hier

Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op via info@researchplatform-dorp.nl. 

Recente berichten