cohorten

Donderdag 16 maart van 15.00-18.00 uur vindt in Utrecht de vierde werkconferentie Cohorten plaats. DORP organiseert deze samen met Oncode-PACT en IKNL. Het thema van deze bijeenkomst is het ontsluiten en gebruiken van (elektronische) gezondheidsdata en toekomstbestendigheid van cohorten.

Na een update van het programma Oncode-PACT gaan we met de vertegenwoordigers van 18 oncologische cohorten door op Real World Data verzameling: wat zijn de eerste praktijkervaringen en wat kunnen we daaruit leren voor bredere toepassingen? Wat gaat de European Health Data Space (EHDS) omvatten en wat kunnen cohorten daarvan verwachten? Daarnaast ook aandacht voor het thema toekomstbestendigheid: hoe zorg je er voor dat je cohort blijft bestaan? Dat vraagt wellicht een zakelijke blik en aanpak. Ten slotte belichten we de verschillende rollen en verantwoordelijkheden van stakeholders/partijen binnen een cohort.

Deelname aan deze bijeenkomst is, net als bij de eerdere bijeenkomsten, op uitnodiging waarbij we insteken op 2 of 3 afgevaardigden per cohort. Mochten er andere geïnteresseerden zijn dan kunnen zij een e-mail sturen naar info@researchplatform-dorp.nl. In overleg met de organisatoren bekijken we of deelname passend is.

Net als eerdere keren zal er ook na deze bijeenkomst weer een verslag komen van de punten en inzichten die we hebben opgehaald.

Over de werkconferentie Cohorten

Met deze werkconferenties draagt DORP in het oncologische veld bij aan het verbinden van onderzoekers. DORP haalt aandachtspunten op die spelen rondom een bepaald thema, om deze vervolgens voor te leggen aan partners waarmee wordt samengewerkt.

In onze kennisbank vind je meer informatie over de werkconferentie Cohorten met onder andere het verslag van de vorige editie.

Mocht je nog vragen hebben, neemt dan gerust contact op via info@researchplatform-dorp.nl