Voor patiënten is er een overzicht van trials beschikbaar via kanker.nl/trials. Dezelfde info was al toegankelijk voor medisch specialisten via onderzoekbijkanker.nl en is nu uitgebreid met een aantal mooie functionaliteiten: trials per ziekenhuis of regio selecteren, betrokkenheid van een onderzoeksgroep en de mogelijkheid om de selectie naar een Excel bestand te exporteren.

Samen met het IKNL heeft DORP daarmee gehoor gegeven aan de wens van medisch specialisten om een up-to-date trialoverzicht beschikbaar te hebben dat zowel voor patiënt als onderzoeker toegankelijk is en waarbij de inhoud door de onderzoeker wordt verstrekt aan het IKNL. Vanuit o.a. KWF zal de onderzoeker gestimuleerd worden om het onderzoek aan te melden bij het IKNL. Via NFK gaan de patiëntenorganisaties de onderzoekers stimuleren om hun studies aan te melden. Met de nieuwe functionaliteiten kunnen ziekenhuizen, regionale netwerken en tumorwerkgroepen hun eigen selectie maken. Dit is cruciaal om patiënten goed te kunnen informeren over lopend onderzoek waar zij mogelijk aan mee kunnen doen én om inclusie van patiënten in trials te verbeteren.

Een mooi voorbeeld van hoe DORP de verbinding legt tussen de behoefte in het veld en samenwerking met de oncologische partners KWF, NFK, IKNL en kanker.nl.

Lees verder.

Recente berichten