Voorbeeld

Voor deelnemende centra is het vaak niet duidelijk wat er van hen verwacht wordt op het moment dat zij een VGO ontvangen van een sponsor-verrichter van een klinische studie. Om meer duidelijkheid te scheppen, biedt DORP de sponsor-verrichter een voorbeeld e-mail met uitleg om met de VGO mee te sturen. 

Deelnemende centra raken steeds meer bekend met de VGO maar vaak is het niet duidelijk wat er van hen wordt gevraagd. Hierdoor wordt de VGO onbedoeld foutief of te laat ingevuld. Ook kost het de sponsor-verrichter veel tijd om vragen te verduidelijken. De studie kan hierdoor vertraging oplopen doordat de indieningsdatum voor toetsing niet gehaald wordt.  

Voorbeeld e-mail 

In de voorbeeld e-mail met uitleg VGO staat een toelichting over: 

  • Wat het invullen van de VGO betekent 
  • Wat er van het deelnemende centrum wordt verwacht en binnen welke tijd
  • Verdeling budget 
  • Verzekeringen  

Door deze informatie mee te sturen met de VGO wordt vooraf al veel onduidelijkheid weggenomen, waardoor het proces voor zowel deelnemende centra als voor de sponsor/verrichter soepeler zal verlopen. De voorbeeld e-mail kan naar eigen inzicht worden aangepast. 

Herziene versie VGO 

Om het invullen van de VGO verder te vereenvoudigen, heeft de DCRF een herziene versie van de VGO gemaakt om deze beter te laten aansluiten op de praktijk. De herziene versie brengt geen aanvullende verplichtingen met zich mee. Ook is er een helder instructieblad dat laat zien hoe centrale toetsing en lokale opstart tegelijkertijd plaatsvinden. 

Heb je vragen of kan de voorbeeld e-mail nog beter? Neem dan contact op via info@researchplatform-dorp.nl.