Als (junior) onderzoeker kan je bij DORP aankloppen voor vragen over en/of ondersteuning bij de opzet en uitvoer van klinisch oncologisch onderzoek. DORP biedt ondersteuning aan de hand van de Clinical Trial Roadmap en leidt hiermee onderzoekers door verschillende fases van klinisch onderzoek.

Concrete voorbeelden hoe DORP onderzoekers helpt;

  • Ondersteuning bieden; van haalbaarheidscontrole bij een financieringsaanvraag tot aan archivering van een klinische studie. Denk hierbij aan expertisegebieden als; projectmanagement, statistiek en methodologie, monitoring en patiëntparticipatie.
  • Kennis delen door middel van de DORP kennisbank. In deze kennisbank is een aantal toolkits te vinden met handleidingen, instructies en aandachtspunten per studiefase van de Clinical Trial Roadmap maar ook DORP webinars met presentaties van onderzoekers uit het (oncologische) veld over verschillende thema’s en onderwerpen. Daarnaast streeft DORP naar het delen van de meest actuele informatie omtrent klinisch onderzoek door middel van nieuwsberichten en
  • De kracht van DORP ligt in het samenbrengen van kennis, het delen daarvan en de verbindingen leggen. DORP houdt zich om die reden dan ook bezig met overstijgende knelpunten binnen klinisch onderzoek naast de individuele ondersteuning van onderzoekers. De vertegenwoordiging van de stem van de onderzoeker vindt plaats in programma’s zoals Regeldruk van het ministerie van VWS, maar ook programma ZorgEvaluatie & Gepast Gebruik (ZE&GG) en de vertegenwoordiging van het platform onderzoekersnetwerken binnen de Dutch Clinical Research Foundation (DCRF) in verschillende werkgroepen. DORP heeft recent ook de handen ineengeslagen met het initiatief Ontregel het Onderzoek om samen met (junior) onderzoekers knelpunten op te lossen op zowel beleids – als instellingsniveau. Daarnaast proberen wij overstijgende aandachtspunten gezamenlijk op te pakken met onze samenwerkende partijen binnen en buiten het oncologische veld.

DORP hoopt vanuit bovenstaande rol de verbinding te kunnen leggen voor (junior) onderzoekers, maar ook eventueel de instelling waar (junior) onderzoekers werkzaam zijn, om op deze manier knelpunten met betrekking tot het doen van klinische onderzoek op te pakken en deze bij de juiste partijen onder de aandacht te brengen.

Ben je van mening dat deze kennis een toegevoegde waarde kan hebben voor jou, de instelling waar je werkt of jouw graduate school, neem dan contact op met ons! Houd ook onze de agenda in de gaten voor bijeenkomsten van DORP of waar DORP bij aanwezig is.

E. info@researchplatform-dorp.nl

W. https://www.researchplatform-dorp.nl/

Recente berichten