Over DORP

Klinisch onderzoek is dé sleutel voor meer kennis over kanker en effectievere, persoonsgerichte behandeling van patiënten. Er zijn helaas nog veel knelpunten die het onderzoek frustreren. DORP (Dutch Oncology Research Platform) is ontstaan uit de behoefte van onderzoeksgroepen en datacentra om een oplossing te vinden voor deze knelpunten.

DORP is een initiatief van de onderzoeksgroepen Dutch Colorectal Cancer Group (DCCG),  Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG), stichting Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland (HOVON) en het datacentrum van het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) en Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). DORP werkt samen met de Dutch Clinical Research Foundation (DCRF).

DCCG

Bij DORP kunnen alle onderzoeksgroepen aansluiten die betrokken zijn bij klinisch oncologisch multicenteronderzoek. DORP is dus geen nieuwe partij, maar een samenwerking van de bestaande partijen die zich in Nederland bezighouden met klinisch oncologisch onderzoek.

KWF Kankerbestrijding heeft DORP een startsubsidie van 6,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de eerste 4 jaar.

Logo van KWF Kankerbestrijding

De stuurgroep van DORP

Alle initiatiefnemers van DORP zijn vertegenwoordigd in de stuurgroep. De stuurgroep blijft het doel van DORP bewaken, namelijk de vele knelpunten oplossen die er zijn als het om multicenter-onderzoek gaat. De leden van de stuurgroep zijn:

Dr. A. (Agnes) Jager (BOOG)

Voorzitter Prof. Dr. C.J.A. (Kees) Punt (DCCG)

Prof. Dr. G. (Gerwin) Huls (HOVON)

Prof. Dr. P.C. (Peter) Huijgens (IKNL)

Dr. Ir. H. (Harm) van Tinteren (Antoni van Leeuwenhoek)

Drs. J.H. (Jacolien) Coes (Directeur DORP)

Jacolien Coes is door de stuurgroep aangesteld als directeur van DORP om de plannen uit te gaan voeren in afstemming met de stuurgroep.