Dankzij klinisch onderzoek komen er regelmatig nieuwe medicijnen en behandelingen beschikbaar om kanker te behandelen en te genezen. Die behandelingen zijn steeds meer op maat. Het doel van de samenwerking binnen DORP is om klinisch onderzoek te vergemakkelijken, zodat sneller betere behandelingen beschikbaar komen voor mensen met kanker.

Klinisch onderzoek is dé sleutel voor meer kennis over kanker en effectievere, persoonsgerichte behandeling van patiënten. Er zijn helaas nog veel knelpunten die het onderzoek frustreren. DORP (Dutch Oncology Research Platform) is ontstaan uit de behoefte van onderzoeksgroepen en datacentra om een oplossing te vinden voor deze knelpunten. DORP is een samenwerking van en voor de bestaande partijen die zich in Nederland bezighouden met klinisch oncologisch onderzoek.

De initiatiefnemers

DORP is een initiatief van de onderzoeksgroepen Dutch Colorectal Cancer Group (DCCG), Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG), stichting Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland (HOVON), het datacentrum van het Antoni van Leeuwenhoek (NKI-AVL) en Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).

Financiering

KWF Kankerbestrijding heeft DORP een startsubsidie van 6,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de eerste 4 jaar.

DORP heeft zelf geen medewerkers in dienst. Het DORP team wordt gevormd door personen die werken bij deelnemende organisaties. Ze werken namens DORP en de financiering die hun vrijstelling hiervoor mogelijk maakt, is gerealiseerd door het door KWF gesubsidieerde DORP-infrastructuurproject.

Knelpunten

Klinisch oncologisch onderzoek is steeds meer gericht op behandeling-op-maat voor groepen patiënten met specifieke kenmerken. Hierdoor worden de patiëntenaantallen steeds kleiner. Om het benodigde aantal patiënten voor een trial te includeren, is het noodzakelijk dat aan iedere trial veel ziekenhuizen deelnemen.

Het doen van multicenter trials wordt steeds complexer. Het vraagt om een goede, innovatieve onderzoekstructuur over de muren van ziekenhuizen heen en een goede samenwerking tussen onderzoeksgroepen, datacentra en ziekenhuizen.

Bekende knelpunten zijn:

  • Verschillen in goedkeuringsprocedures tussen de ziekenhuizen

  • Lange doorlooptijden per ziekenhuis

  • Toenemende wet- en regelgeving

  • Weinig ondersteuning bij door onderzoeker geïnitieerd onderzoek (ten opzichte van farmaceutische trials)

Door samen te werken binnen DORP kunnen we deze knelpunten aanpakken.

DORP ondersteunt

DORP faciliteert en biedt hulp op het gebied van project management, monitoring en statistiek. Daarnaast zet DORP zich in om de betrokkenheid van patiënten te vergroten bij het opzetten en uitvoeren van onderzoek. Dit draagt eraan bij dat er genoeg deelnemers zijn om succesvol onderzoek te kunnen doen.

Door de ondersteuning hoeven problemen die nu bij iedere onderzoeksgroep spelen, niet meer door iedere groep afzonderlijk te worden opgelost. Dat scheelt energie, tijd en geld. Zo kunnen alle aangesloten onderzoeksgroepen meer en betere trials doen en kunnen nieuwe kankerbehandelingen eerder beschikbaar komen voor patiënten.