DORP werkt samen met verschillende partijen om vragen van onderzoekers te beantwoorden. We zijn betrokken bij diverse landelijke organisaties en initiatieven die zich inzetten om de uitvoering van klinisch wetenschappelijk onderzoek te verbeteren en waar mogelijk makkelijker te maken. Hierdoor hebben we connecties met diverse deskundigen en partijen betrokken bij klinisch wetenschappelijk onderzoek. We maken gebruik van informatie die voorhanden is, dragen geïdentificeerde knelpunten aan en werken mee in een aantal werkgroepen. Daarbij zoeken we naar overlap in activiteiten waardoor innovaties en problemen efficiënter aangepakt kunnen worden. We delen de opgedane kennis en ervaring met onze samenwerkende partners en onderzoekers en richten ons hierbij op klinisch oncologisch onderzoek.

Wij werken samen met

Oncologische partners

Bestaande kennis en nieuwe ontwikkelingen rondom het doen van klinisch oncologisch onderzoek zijn niet altijd direct zichtbaar en toegankelijk voor onderzoekers. DORP werkt mee aan innovaties en brengt deze onder de aandacht van onderzoekers.

Beleidsvormende partners

Veel knelpunten binnen klinisch onderzoek zijn niet oncologie-specifiek. In sommige gevallen kan DORP de problemen niet oplossen omdat deze te groot zijn, of omdat ze verband houden met bestaande structuren in Nederland, zoals wet- en regelgeving, verzekeringen, geldstromen, etc. Daarom kan het wenselijk zijn om problemen aan te pakken met beleidsvormende partners. Door samen te werken met andere partijen staan we sterker.