DORP projecten wordt gecoördineerd en uitgevoerd vanuit één van de vier pijlers; projectmanagement, monitoring & kwaliteitsmanagement, statistiek, en patiëntenparticipatie. De directeur, de vier projectcoördinatoren, een projectmanager en secretaresse vormen met elkaar het kernteam van DORP.

De Stuurgroep geeft richting, signaleert mogelijke knelpunten, faciliteert de verbinding met het veld, de onderzoekersgroepen en beoordeelt project plannen.

Daarnaast is een Scientific Advisory Board aangesteld om toezicht te houden op het behalen van de met het KWF afgestemde doelstellingen, de verdeling en focus van de DORP activiteiten. De Strategic Advisory Board adviseert DORP over de visie, de strategie, duurzaamheid en positionering van DORP.

Het DORP kernteam

Jacolien Coes
Directeur DORP
Evelijn Zeijdner
Projectcoördinator
Projectmanagement
Rob Kessels
Projectcoördinator
Statistiek
Elise van Leeuwen-Stok

Projectcoördinator
Patiëntenparticipatie

Aarti Mulder-Jibodh
Projectcoördinator
Monitoring & Kwaliteitsmanagement
Wendy Dontje
Projectmanager
Beau Blokker

Projectmedewerker
Patiëntenparticipatie

Estelle Terranea-Overgaauw
Bestuurssecretaresse en Projectassistent

De stuurgroep van DORP

Alle initiatiefnemers van DORP zijn vertegenwoordigd in de stuurgroep. De stuurgroep blijft het doel van DORP bewaken, namelijk de vele knelpunten oplossen die er zijn als het om multicenter-onderzoek gaat. De leden van de stuurgroep zijn:

Voorzitter Dr. A. (Agnes) Jager (BOOG)
dr. M. (Myriam) Chalabi (DCCG)
Drs. J.H. (Jacolien) Coes (Directeur DORP)
Prof. Dr. M.A.W. (Thijs) Merkx (IKNL)
Bert Dorland (Antoni van Leeuwenhoek)
Prof. Dr. G. (Gerwin) Huls (HOVON)

Scientific Advisory Board (ScAB)

De ScAB adviseert de DORP stuurgroep over de geschiktheid van ingediende klinische studies voor support door DORP. Ook beoordelen zij of voldaan wordt aan de minimum criteria voor de selectie van studies. Leden van de ScAB zijn:

 • Dr. A.H. Honkoop, Internist-oncoloog

 • Isala Prof. dr. R. de Bree, Chirurg hoofd/hals, UMCU

 • Prof. dr. J.A. Gietema, Internist-oncoloog, UMCG

 • Dr. J. Bogaerts, Director Methodology, EORTC

 • Prof. dr C.A.M. Marijnen, Radiotherapeut, NKI/AvL

 • Drs. P. Lems, kankerpatient

 • Drs. W.S. Zeverijn, bestuurslid Living with Hope

Strategic Advisory Board (StAB)

De StAB geeft de DORP Board advies over de algemene projectuitvoering met betrekking tot de visie en strategie van DORP. De StAB draagt actief bij aan de duurzaamheid van DORP op lange termijn alsook de positionering van DORP binnen het oncologische veld. Leden van de StAB zijn:

 • Mr. S. Oberst, Director clinical development, Cambridge University

 • Prof. dr. M.G.H. Besselink, Hoogleraar chirurgie, AMC

 • Dhr. J. Rijnierse, Medisch directeur, Amgen

 • Dr. M.P. Freericks, Cardioloog, Ikazia

 • Prof. dr. S.E.J.A. de Rooij, Bestuursvoorzitter/geriater, MST

 • Prof. dr. D. de Ruysscher, Radiotherapeut-oncoloog

 • Dr. K.M. Holtzer, Belangenbehartiger keuze-informatie en wetenschappelijk onderzoek, NFK

Het is voor DORP van groot belang dat er een brede vertegenwoordiging is van de diverse disciplines en dat diverse perspectieven belicht worden, inclusief dat van de patient, het internationale en farmaceutische perspectief en natuurlijk dat van artsen met ervaring op het gebied van oncologie.