Patiënt

Dankzij klinisch onderzoek (medicijnonderzoek) komen er regelmatig nieuwe medicijnen en behandelingen beschikbaar om kanker te behandelen en te genezen. Die kankerbehandelingen zijn steeds meer op maat. Om goed onderzoek te doen, dat tegemoet komt aan verwachtingen van patiënten en waar voldoende patiënten aan meedoen, is betrokkenheid van patiënten nodig.

Patiëntenbetrokkenheid

Iedereen is het er over eens dat patiëntparticipatie in onderzoek belangrijk en waardevol is. Toch is participatie nog niet vanzelfsprekend en komt het bij onderzoek niet altijd goed van de grond. Onderzoek moet meer worden opgezet en ontworpen vanuit de behoeften en belangen van patiënten. De impact van het onderzoek wordt daardoor groter en de belasting voor patiënten zo laag mogelijk.  Dat bevordert ook de bereidheid van patiënten om mee te doen.

DORP zet zich in om patiënten meer inbreng te geven in onderzoek naar kankermedicijnen (klinisch onderzoek). Lees meer over hoe DORP de patiëntbetrokkenheid wil verhogen.

Deelname van patiënten aan klinisch onderzoek

Hoe meer patiënten met kanker meedoen aan klinisch multicenter-onderzoek, hoe meer onderzoeksresultaten er beschikbaar komen voor nieuwe, innovatieve behandelingen. Deze nieuwe behandelingen komen vervolgens ook sneller beschikbaar voor patiënten waardoor de kwaliteit van leven en de kans op genezing toenemen.

Om kwalitatief goed onderzoek te kunnen doen naar specifieke vormen van kanker is deelname nodig van patiënten uit verschillende ziekenhuizen (multicenter). Door de toename aan behandelingen-op-maat worden de klinische studies steeds specifieker. Om voldoende patiënten te vinden voor onderzoek is grote bekendheid van het onderzoek en goede verwijzing nodig.

Wat doet DORP?

DORP probeert de knelpunten rondom klinisch onderzoek zoveel mogelijk weg te nemen. En stimuleert samenwerking tussen onderzoekscentra en -afdelingen, waardoor meer en beter multicenter-onderzoek mogelijk wordt. DORP helpt ook om de betrokkenheid van patiënten te vergroten bij het opzetten en uitvoeren van onderzoek. En om te zorgen dat er genoeg deelnemers zijn om succesvol onderzoek te kunnen doen.

Meedoen aan onderzoek?

Bent u op zoek naar betrouwbare informatie over wetenschappelijk onderzoek of overweegt u deel te nemen aan een onderzoek? Dan kunt hiervoor terecht op www.kanker.nl/kankeronderzoek. Deze website biedt een overzicht van alle klinische onderzoeken in Nederland per kankersoort, specifieke informatie over de circa 200 lopende onderzoeken. Ook kunnen patiënten en professionals hier terecht voor algemene informatie over deelname aan deze onderzoeken.