Patiëntbetrokkenheid

De betrokkenheid van patiënten kan enorm helpen om de opzet en het ontwerp van klinisch onderzoek te verbeteren en het gemakkelijker te maken om genoeg deelname van patiënten aan de studie te realiseren. Een van de pijlers van DORP is om patiënten meer, vroeger en actiever te betrekken bij klinisch oncologisch onderzoek.

Hoe draagt DORP bij aan patiëntbetrokkenheid?

DORP ondersteunt onderzoeksgroepen bij het verbeteren van de samenwerking met patiënten. Patiënten krijgen een duidelijke rol in alle fasen van klinisch oncologisch onderzoek, zoals ook wordt vastgelegd in de roadmap die DORP ontwikkelt.

DORP helpt onderzoeksgroepen om de inbreng van patiënten in een vroeg stadium te organiseren. Bijvoorbeeld door te ondersteunen bij het opzetten van patiëntbelangengroepen. Deze patient advocacy groups (PAG’s) geven in alle fasen van het onderzoek waardevolle adviezen en feedback. De relevantie, bruikbaarheid en een patiëntvriendelijke opzet van de studie kunnen hierdoor verbeteren.

Daarnaast helpt DORP waar mogelijk om de bekendheid over de mogelijkheden van klinisch onderzoek onder patiënten te vergroten.

Expertpanel patiëntbetrokkenheid

Het expertpanel patiëntbetrokkenheid bestaat uit:

Lees ook het artikel van Hematon over het belang van patiëntbetrokkenheid bij klinisch onderzoek.

Meer weten?

Meer weten over patiëntbetrokkenheid binnen DORP? Neem dan contact op met DORP via info@researchplatform-dorp.nl

Op 24 september is er een bijeenkomst over patiëntbetrokkenheid tussen onderzoeksgroepen en kankerpatiëntorganisaties.