PRIVACYVERKLARING

Dutch Oncology Research Platform (DORP) is een samenwerkingsverband van en voor onderzoeksgroepen en datacentra die zich in Nederland bezighouden met klinisch oncologisch onderzoek. DORP ondersteunt onderzoekers bij het doen van klinisch onderzoek en heeft als doel via samenwerking, de knelpunten bij het doen van klinisch multicenter onderzoeker geïnitieerd kankeronderzoek op te lossen. Zo kan er beter en sneller klinisch oncologisch onderzoek gedaan worden en komen nieuwe behandelingen eerder beschikbaar voor patiënten met kanker.

Dutch Oncology Research Platform (DORP), gevestigd

Godebaldkwartier 419

3511 DT Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De website van DORP is openbaar toegankelijk en is bedoeld voor zorgprofessionals en onderzoekers. Via de DORP website kunt u zich aanmelden voor de DORP nieuwsbrief. Hiertoe verzamelt DORP alleen uw e-mailadres.

De DORP website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. Deze houdt anoniem bij hoe vaak de website wordt bezocht en vanuit welke locaties.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

DORP verwerkt uw persoonsgegevens voor het verzenden van onze nieuwsbrief.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

DORP bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra een nieuwsbrief niet afgeleverd wordt vanwege een ongeldig of incorrect e-mail adres wordt deze zo spoedig mogelijk, en ten minste binnen een week, verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

DORP verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

DORP gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U kunt DORP altijd vragen om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account of door bij ons een verzoek in te dienen via info@researchplatform-dorp.nl.

DORP wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen. Dit kan direct bij DORP via info@researchplatform-dorp.nl. Daarnaast bestaat altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/informatie-en-meldpunt-privacy

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

DORP neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@researchplatform-dorp.nl

Contactgegevens DORP

DORP, p/a IKNL

Godebaldkwartier 419

3511 DT Utrecht

+31 (0)88-2346426

e-mail: info@researchplatform-dorp.nl