Onze projecten

Op basis van binnenkomende aanvragen of verzoeken om ondersteuning heeft DORP diverse projecten opgestart. Deze projecten gaan over die onderwerpen die studie overstijgend zijn en waarvan het product ter beschikking wordt gesteld aan alle onderzoekers.  Soms komen aanvragen overeen of zijn er raakvlakken waardoor de aanvragen gecombineerd worden in één project. Binnenkomende aanvragen worden zoveel mogelijk gekoppeld aan een van onze overstijgende thema’s en uitgevoerd binnen de DORP pijlers. 

Onderstaande projecten zijn, volgens de route van ons Call Process, goedgekeurd door de stuurgroep van DORP. De voortgang van de projecten wordt regelmatig gedeeld via onze nieuwsbrief. Als er informatie bestaat over het project wordt dit weergegeven via een hyperlink in onderstaande lijst.

De producten die uit projecten voortkomen zijn te vinden in onze kennisbank.

Projecten

 • Clinical Trial Roadmap –  de stappen binnen opzet en uitvoer van (onderzoeker geïnitieerd) klinisch onderzoek
 • Inspecties –  handleiding als hulpmiddel ter voorbereiding op een inspectie (Inspection Readiness)
 • Cohorten – toolkit voor het opstarten van Tumor specifieke Cohort studies.
 • Professionalisering onderzoeksgroepen
 • Efficiënt en effectief monitoren door
  • ontwikkelen toolkit voor monitoring in samenwerking met Trial-/Datacentra
  • toepassen site gestuurd monitoren (combineren meerdere studies – op basis van PLCRC en substudies)
  • introduceren risico gestuurd kwaliteitsmanagement/monitoren (hier kunnen meerdere studies voor in aanmerking komen
 • Makkelijk leesbaar/begrijpbaar maken van patiënteninformatie – toolkit
 • Onderzoek naar de methodologische voor- en nadelen van het TwiCs (Trials within Cohorts) design, o.a. via
 • Lekensamenvattingen –  toolkit

Bent u geinteresseerd om meer te weten of om aan te sluiten bij een van de projecten, neem dan contact met ons op via info@researchplatform-dorp.nl. U kunt ook zelf een aanvraag indienen via ons aanvraagformulier.