Onze projecten

Op basis van binnenkomende aanvragen of verzoeken om ondersteuning heeft DORP diverse projecten opgestart. Deze projecten gaan over die onderwerpen die studie overstijgend zijn en waarvan het product ter beschikking wordt gesteld aan alle onderzoekers.  Soms komen aanvragen overeen of zijn er raakvlakken waardoor de aanvragen gecombineerd worden in één project. Binnenkomende aanvragen worden zoveel mogelijk gekoppeld aan een van onze overstijgende thema’s en uitgevoerd binnen de DORP pijlers. 

Onderstaande projecten zijn, volgens de route van ons Call Process, goedgekeurd door de stuurgroep van DORP. De voortgang van de projecten wordt regelmatig gedeeld via onze nieuwsbrief. Als er informatie bestaat over het project wordt dit weergegeven via een hyperlink in onderstaande lijst.

De producten die uit projecten voortkomen zijn te vinden in onze kennisbank.

Projecten

 • Cohorten – toolkit voor het opstarten van Tumor specifieke Cohort studies.
 • Professionalisering onderzoeksgroepen
 • Efficiënt en effectief monitoren door
  • ontwikkelen toolkit voor monitoring in samenwerking met Trial-/Datacentra
  • toepassen site gestuurd monitoren (combineren meerdere studies – op basis van PLCRC en substudies)
  • introduceren risico gestuurd kwaliteitsmanagement/monitoren
 • Makkelijk leesbaar/begrijpbaar maken van patiënteninformatie – toolkit
 • Literatuurstudie naar de methodologische voor- en nadelen van het TwiCs (Trials within Cohorts) design
 • Lekensamenvattingen –  toolkit
 • Ondersteuning tijdens voorbereidingsfase van studies
  • Het gebruiken van een risicoanalyse om de kwaliteit van een studie te waarborgen
  • Het betrekken van een statisticus als studieteamlid vanaf de voorbereidingsfase, niet alleen voor statistische input op het onderzoeksvoorstel, maar ook om studiespecifieke documenten, zoals het eCRF, te reviewen
 • Inventarisatie opleidingen clinical trial statisticus in Nederland
 • Proces opstellen voor het vullen van kanker.nl/trials zodat studies aangemeld worden en informatie over studies beschikbaar is voor arts en patiënt.

Bent u geinteresseerd om meer te weten of om aan te sluiten bij een van de projecten, neem dan contact met ons op via info@researchplatform-dorp.nl. U kunt ook zelf een aanvraag indienen via ons aanvraagformulier.