Projectmanagement

Het organiseren van klinisch oncologisch multicenter-onderzoek vraagt om heel kennis op heel veel terreinen. Naast medisch-inhoudelijke kennis is er ook veel logistieke, juridische en financiële expertise nodig. Uiteraard is het niet de bedoeling dat artsen/onderzoekers zelf het projectmanagement op zich nemen. Als zij zich teveel bezig moeten houden met ‘randzaken’, zet dat de kwaliteit en kwantiteit van klinisch oncologisch onderzoek onder druk.

Hoe wil DORP bijdragen aan beter project management bij trials?

DORP ondersteunt bij het projectmanagement van klinisch oncologisch multicenter-onderzoek door projectmanagers te werven en trainen. Deze projectmanagers zijn vervolgens inzetbaar voor alle onderzoeksgroepen die zich hebben aangesloten bij DORP.

Om te voorkomen dat iedere onderzoeksgroep dezelfde problemen moet oplossen, helpt DORP met de inzet van projectmanagers om multicenteronderzoek te vereenvoudigen en de processen op elkaar af te stemmen. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een roadmap die als stappenplan bruikbaar is bij alle klinische studies. En door het ontwikkelen van formats en checklists voor verschillende onderdelen van het klinisch onderzoek.

Als er minder grote verschillen zijn in de manier waarop klinische studies worden opgezet en uitgevoerd, maakt dat multicenter oncologisch onderzoek een stuk eenvoudiger.

Werkgroep projectmanagement

De werkgroep projectmanagement bestaat uit Evelijn Zeijdner (WP leider), Linda Mol (IKNL), Wendy Dontje (IKNL) en Saskia van Gastel (IKNL).

Meer weten?

Meer weten over wat DORP kan betekenen als het om projectmanagement gaat? Neem dan contact op via info@researchplatform-dorp.nl

Ondersteuning nodig?

Heeft u een idee voor een onderzoek waarbij u projectmanagement ondersteuning van DORP kunt gebruiken? Dan kunt u een studie aanmelden via het aanvraagformulier.