Wij werken samen met ….

DORP werkt samen met diverse partijen. Wij zijn betrokken bij diverse landelijke organisaties en initiatieven die zich inzetten om het doen van klinisch wetenschappelijk onderzoek te verbeteren en waar mogelijk makkelijker te maken. Hierdoor hebben we connecties met diverse deskundigen en partijen betrokken bij klinisch wetenschappelijk onderzoek. Wij kijken onder andere mee tijdens de voorbereidende fase van klinische studies en gebruiken de opgedane kennis en ervaring om deze te delen en richten ons hierbij op oncologisch onderzoek.

Onze kracht ligt in het samenbrengen van kennis, het delen en verbinden. De partijen waar we mee samenwerken zijn in te delen in de onderstaande drie categorieën:

Snel naar…

Oncologische Onderzoeksgroepen

DORP ondersteunt onderzoekers bij het opzetten en uitvoeren van onderzoeker geïnitieerd klinisch onderzoek. Wij kijken mee, adviseren waar nodig en denken mee met het identificeren en oplossen van knelpunten. Waar mogelijk en nuttig brengen wij u in contact brengen met anderen die eerder met eenzelfde uitdaging te maken hebben gehad. Ervaringen worden gedeeld via handleidingen, tools of een gesprek.

We werken samen met diverse oncologische onderzoeksgroepen en waar gewenst, helpen we met het formeren van nieuwe onderzoeksgroepen.

Let op: Studies waarvoor een ondersteuningsaanvraag wordt ingediend dienen goedgekeurd te zijn door de desbetreffende onderzoeksgroep.

Landelijke datacentra/trialbureaus

DORP verbindt de beschikbare kennis en expertise en stimuleert samenwerking. DORP bespreekt best practices, werkt samen met datacentra aan een set tools die zullen bijdragen aan harmonisatie van werkprocessen en templates. Daar waar ondersteuning of expertise nodig is van bijvoorbeeld een ervaren statisticus, monitor of klinisch projectmanager, zullen wij deze werven via de bestaande datacentra. DORP is dus GEEN nieuw datacentrum, maar een samenwerking van de bestaande partijen.

Wij adviseren onderzoekers eerst mogelijkheden te verkennen binnen het eigen ziekenhuis. Als de benodigde kennis of expertise niet voorhanden is of als er behoefte is om alternatieve mogelijkheden te verkennen, dan helpen wij daar graag bij. Neem dan contact op met info@researchplatform-dorp.nl of gebruik ons aanvraagformulier.

Meer over datacentra en de diensten die zij leveren vindt u hier.

Andere samenwerkingsverbanden

Veel knelpunten zijn niet oncologie specifiek. Soms kan DORP de problemen niet oplossen omdat deze te groot zijn, of omdat ze verband houden met bestaande structuren in Nederland, zoals wet- en regelgeving, verzekeringen, geldstromen, etc.

Door samen te werken met andere partijen staan we sterker. Wij maken gebruik met de voorhanden informatie, dragen geïdentificeerde knelpunten aan, zoeken naar overlap in activeiten en werken mee in een aantal werkgroepen van onder andere de Dutch Clinical Research Foundation (DCRF) en Zorg Evaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG).