Statistiek

Het betrekken van een clinical trial statisticus bij het vormgeven van multicenter klinisch onderzoek op het gebied van oncologie is essentieel voor een optimale opzet van een studie en/of het indienen van een subsidieaanvraag met voldoende kwaliteit en geloofwaardigheid 

Statistische input van belang bij opstart klinische studie 

Het is niet altijd vanzelfsprekend dat een statisticus al in een vroege fase wordt betrokken én onderdeel uitmaakt van het onderzoeksteam. Daarnaast is statistische expertise voor een optimale opzet van multicenter klinisch onderzoek op het gebied van oncologie schaars in Nederland. Door eerder in het proces een statisticus te betrekken is er winst te behalen in het innovatieve ontwerp van klinische multicenter-studies, bij het formuleren van de studie-eindpunten en bij het bepalen van de omvang van de steekproef van patiënten. Zo kan blijken dat in sommige gevallen studies gedaan kunnen worden met minder patiënten zonder dat dit gevolgen heeft voor de betrouwbaarheid en kwaliteit van de studie. 

Door statistische ondersteuning tijdens het ontwerp van klinische studies in een vroeg stadium te faciliteren, is sneller opstarten van beter oncologisch onderzoek mogelijk. 

Hoe draagt DORP bij aan beter onderzoeksontwerp en statistiek? 

DORP faciliteert uitgebreide statistische ondersteuning tijdens de opstartfase en ontwikkeling van een studie (sample size, design, etc.). Daarnaast kunnen we contacten leggen tussen statistische experts en onderzoekers om op die manier statistische ondersteuning op het gebied van oncologische trials breed toegankelijk te maken. Dit doen we door statistici te werven en onder te brengen in een netwerk. Vanuit dit netwerk kunnen we bijvoorbeeld ook, naast concrete ondersteuning, de capaciteit voor het bemannen van DSMBs vergroten. Voor ondersteuning door DORP tijdens de opstartfase zijn vanuit het KWF gelden beschikbaar gesteld om onderzoekers in de gelegenheid te stellen hun studie zo optimaal mogelijk op zetten. Maar wij zullen de onderzoeker ook stimuleren budget in te ruimen voor statistische analyse in een later stadium om de kwaliteit te blijven waarborgen.  

Werkgroep Statistiek

De werkgroep Statistiek wordt geleid door Rob Kessels. Hij werkt hierbij samen met Kit Roes (Radboud UMC), Harm van Tinteren (NKI-AVL), Hein Putter (LUMC), Hans Berkhof (VUMC), Peter van de Ven (VUMC) en Ronnie van der Holt (HOVON). Samen hebben ze als doel de capaciteit te versterken door het ontwikkelen van een netwerk van clinical trial statistici met ervaring in de oncologie. Bent u clinical trial statisticus met ervaring in de oncologie en wilt u onderdeel uitmaken van het netwerk of meer informatie hierover ontvangen, neem dan contact op met Rob Kessels via r.kessels@researchplatform-dorp.nl 

Meer weten?

Bent u onderzoeker en wilt u meer weten over wat DORP kan betekenen op het gebied van statistische ondersteuning? Neem dan contact op met DORP via info@researchplatform-dorp.nl

Ondersteuning nodig?

Heeft u een idee voor een onderzoek waarbij u statistische ondersteuning van DORP kunt gebruiken, dan kunt u een studie aanmelden via ons aanvraagformulier.