Statistiek

Klinisch oncologisch onderzoek heeft statistische ondersteuning nodig. Specifieke statistische expertise op het gebied van oncologie is schaars in Nederland. Momenteel richt de ondersteuning zich meestal op het ontwerp van de studie en op de analyse van de resultaten. Er is meer en beter onderzoek mogelijk met meer statistische ondersteuning in een eerdere fase van de studie. En voor het gebruiken van de beschikbare data na afronding van een studie voor andere doeleinden. Verschillende ontwikkelingen binnen de oncologie vragen bovendien om een innovatieve aanpak in het ontwerp van studies.

Hoe draagt DORP bij aan beter onderzoeksontwerp en statistiek?

DORP werft en traint statistici om eerder en uitgebreidere statistische ondersteuning mogelijk te maken bij klinisch oncologisch onderzoek.

Door eerder in het proces een statisticus te betrekken is er winst te behalen in het innovatieve ontwerp van klinische multicenter-studies en bij het bepalen van de omvang van de steekproef van patiënten. Zo kan blijken dat in sommige gevallen studies gedaan kunnen worden met minder patiënten zonder dat dit gevolgen heeft voor de betrouwbaarheid en kwaliteit van de studie.

De vanuit DORP beschikbare statistici helpen om meer resultaten te behalen uit studies en te zorgen dat er met de beschikbare data meer gepubliceerd kan worden. Onderzoekers kunnen de data bijvoorbeeld ook in een bredere context gebruiken of delen met andere onderzoeksgroepen.

Werkgroep Statistiek

Kit Roes (UMC Utrecht), Harm van Tinteren (NKI-AVL) en Hein Putter (LUMC) vormen samen de werkgroep statistiek.

Kit Roes

Kit Roes

Harm van Tinteren

Harm van Tinteren

Hein Putter

Meer weten?

Meer weten over wat DORP kan betekenen als het om statistische ondersteuning gaat? Neem dan contact op met DORP via info@researchplatform-dorp.nl