Statistiek

Het belang van innovatieve statistische analyse methoden wordt steeds groter. Zo vraagt behandeling-op-maat (precision medicine) voor steeds kleinere groepen patiënten bij kankeronderzoek om een andere statistische aanpak. Statistische expertise voor een optimale opzet van multicenter klinisch onderzoek op het gebied van oncologie is echter schaars in Nederland. Door meer statistische ondersteuning tijdens het ontwerp van klinische studies is sneller opstarten van beter oncologisch onderzoek mogelijk.

Hoe draagt DORP bij aan beter onderzoeksontwerp en statistiek?

DORP werft en traint statistici om uitgebreidere statistische ondersteuning mogelijk te maken bij klinisch oncologisch onderzoek. Deze statistische experts zullen zo vroeg mogelijk bij de ontwikkeling van een studie betrokken worden.

Door eerder in het proces een statisticus te betrekken is er winst te behalen in het innovatieve ontwerp van klinische multicenter-studies, bij het formuleren van de studie-eindpunten en bij het bepalen van de omvang van de steekproef van patiënten. Zo kan blijken dat in sommige gevallen studies gedaan kunnen worden met minder patiënten zonder dat dit gevolgen heeft voor de betrouwbaarheid en kwaliteit van de studie. Ook is het met een goede methodologische ondersteuning vaker mogelijk om gebruik te maken van reeds beschikbare data uit eerdere trials, bijvoorbeeld als controlegroep. Daarnaast helpen de vanuit DORP beschikbare statistici om meer resultaten te behalen uit studies en te zorgen dat er met de beschikbare data meer gepubliceerd kan worden. Onderzoekers kunnen de data bijvoorbeeld in een bredere context gebruiken (en daarbij gebruik maken van geavanceerde statistische expertise) of delen met andere onderzoeksgroepen.

Werkgroep Statistiek

De werkgroep Statistiek wordt geleid door Rob Kessels. Hij werkt hierbij samen met Kit Roes (Radboud UMC), Harm van Tinteren (NKI-AVL), Hein Putter (LUMC), Hans Berkhof (VUMC) en Peter van de Ven (VUMC).

Meer weten?

Meer weten over wat DORP kan betekenen als het om statistische ondersteuning? Neem dan contact op met DORP via info@researchplatform-dorp.nl

Ondersteuning nodig?

Heeft u een idee voor een onderzoek waarbij u statistische ondersteuning van DORP kunt gebruiken, dan kunt u een studie aanmelden via het aanvraagformulier.