Subsidiemogelijkheden, Tips & tricks

Om als onderzoeker met een idee voor een klinische studie daadwerkelijk de studie te kunnen starten, is er financiering nodig. Het is daarom belangrijk om op zoek te gaan naar een passende financieringsbron. DORP heeft een aantal Subsidiemogelijkheden en Tips & tricks voor een succesvolle subsidieaanvraag op een rij gezet.

We kunnen op verschillende punten meekijken en meedenken met een subsidieaanvraag, bijvoorbeeld:

 • of er aan alle voorwaarden van de aanvraag wordt voldaan
 • of de samenvatting leesbaar is voor een breder publiek
 • waar de aandachtspunten zitten en hoe je daarop acteert
 • of de studie opzet haalbaar is: powerberekening, patiënt aantallen, benodigde centra, inclusietijd

Voor ondersteuning kun je contact opnemen via info@researchplatform-dorp.nl of het aanvraagformulier.

Subsidiemogelijkheden

Subsidieverstrekker Programma Ronde Sluiting Kenmerken
ZonMw Goed Gebruik Geneesmiddelen Grote Trials Ronde 5 16-11-2021 Indienen projectidee Effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen; op hoog evidence niveau uitsluitsel geven over bestaand doelmatigheidsvraagstuk
ZonMw Goed Gebruik Geneesmiddelen Implementatie 18-11-2021 Indienen projectidee Implementatie van resultaten verkregen uit GGG-onderzoeksprojecten met structurele inbedding in de praktijk
ZonMw Doelmatigheidsonderzoek Stimuleringssubsidie ronde 2 18-01-2022 Samenwerking opzetten/ intensiveren met minimaal 3 relevante stakeholders (o.a. patiënt, ervaringsdeskundige, methodoloog, zorgverlener)
Zorginstituut Nederland Veelbelovende zorg Subsidieronde 7 05-04-2022 Indienen projectidee Versnellen van de toegang van de patiënt tot potentieel veelbelovende zorg die nog niet in het basispakket is opgenomen
Zorginstituut Nederland Veelbelovende zorg Subsidieronde 8 20-09-2022 Indienen projectidee Versnellen van de toegang van de patiënt tot potentieel veelbelovende zorg die nog niet in het basispakket is opgenomen

Dit overzicht is met zorg samengesteld maar niet compleet. Als er een relevante subsidieverstrekker of ronde mist dan horen wij het graag.

Kijk ook eens naar de mogelijkheden bij de volgende organisaties:

Persoonsgebonden, publiek-privaat en samenwerkingsverbanden

Tips & tricks

Waar moet je op letten om meer succes te hebben bij een subsidieaanvraag? Vanuit het ZonMw programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is hier middels een webinar aandacht aan besteed. DORP heeft een aantal algemeen bruikbare aandachtspunten hieruit op een rij gezet.

 • Vraag je af of het idee voor een projectvoorstel een relevant probleem oplost.
 • Kijk kritisch of het projectidee binnen de subsidievorm/call past waar de aanvraag voor wordt geschreven.
  • Schrijf niet naar de call toe, het idee moet er goed binnen passen.
  • Neem bij onduidelijkheid contact op met de programma coördinator van de subsidieverstrekker.
 • Beschrijf in het projectvoorstel een duidelijke wetenschappelijke vraagstellen en gaat deze het probleem beantwoorden?
 • Gebruik een valide methodologie om de vraagstelling te beantwoorden. Raadpleeg een statisticus.
 • Gebruik alle expertise die nodig is bij de uitvoering van het project, óók bij het schrijven van de aanvraag. Denk daarbij aan huisarts, apotheek, diagnostische afdelingen e.d. Vergeet de financiële afdeling niet!
 • Gebruik de interne beoordeling van afdeling/instituut om je voorstel te pitchen en te verbeteren.
 • Voor klinisch onderzoek: raadpleeg de eindgebruiker, de patiënt of naasten (via patiëntenorganisatie/belangenbehartigers).
 • Verplaats je in de beoordelingscommissie.
  • Zij zijn niet altijd de expert op jouw vakgebied dus leg het voorstel duidelijk uit, raadpleeg een ‘geïnformeerde leek’ of je voorstel duidelijk is verwoord.
  • ‘Marketing’: maak duidelijk waarom jouw idee relevant en goed uitgewerkt is en zorg voor een goede lay-out (overzichtelijk, enkele verduidelijkende figuren, geen spelfouten e.d.).
  • Belangrijke criteria zijn o.a.:
   • Grootte/urgentie van het probleem.
   • Innovatief idee.
   • Haalbaarheid: beschik je over het juiste netwerk, de benodigde infrastructuur, voldoende patiënten.
   • Aansluiting van het voorstel bij jouw profiel en dat van je team.
  • Bij een vooraanvraag: beantwoord alle suggesties uit de beoordeling van de vooraanvraag.
  • Zorg dat de subsidieverstrekker het comfort krijgt dat deze bij toekenning een minimaal risico loopt dat het project faalt.

  Het volledige ZonMw webinar is te zien via deze link:

  https://vimeo.com/519945173/ae7c086766