Verzekerde zorg in klinische studies wel of niet vergoed: impact op financiering

DORP heeft een aantal knelpunten rondom financiering en standaard ...