Team & Governance

DORP projecten wordt gecoördineerd en uitgevoerd vanuit één van de vier pijlers; projectmanagement, monitoring & kwaliteitsmanagement, statistiek, en patiëntenparticipatie.  De directeur, de vier projectcoördinatoren, een projectmanager en secretaresse vormen met elkaar het kernteam van DORP.

De Stuurgroep geeft richting, signaleert mogelijke knelpunten, faciliteert de verbinding met het veld, de onderzoekersgroepen en beoordeelt project plannen.

Daarnaast is een Scientific Advisory Board aangesteld om toezicht te houden op het behalen van de met het KWF afgestemde doelstellingen, de verdeling en focus van de DORP activiteiten. De Strategic Advisory Board adviseert DORP over de visie, de strategie, duurzaamheid en positionering van DORP.

Het DORP kernteam

Jacolien Coes, Directeur DORP

Evelijn Zeijdner, Projectcoördinator Projectmanagement

Rob Kessels, Projectcoördinator Statistiek

Elise van Leeuwen-Stok, Projectcoördinator Patiëntenparticipatie

Aarti Mulder-Jibodh, Projectcoördinator Monitoring & Kwaliteitsmanagement

Wendy Dontje, Projectmanager

Estelle Terranea-Overgaauw, Bestuurssecretaresse en Projectassistent

De stuurgroep van DORP

Alle initiatiefnemers van DORP zijn vertegenwoordigd in de stuurgroep. De stuurgroep blijft het doel van DORP bewaken, namelijk de vele knelpunten oplossen die er zijn als het om multicenter-onderzoek gaat. De leden van de stuurgroep zijn:

Voorzitter Dr. A. (Agnes) Jager (BOOG)

Prof. Dr. C.J.A. (Kees) Punt (DCCG)

Prof. Dr. G. (Gerwin) Huls (HOVON)

Prof. Dr. M.A.W. (Thijs) Merkx (IKNL)

Drs. J.H. (Jacolien) Coes (Directeur DORP)