Visie en Missie

Onze visie

Uitgroeien tot een erkende, duurzame organisatie die optimale professionele ondersteuning en advies biedt voor onderzoeker geïnitieerd klinisch onderzoek op het gebied van oncologie zodat we kunnen bijdragen aan een helder en duidelijk klinisch onderzoekslandschap in Nederland ten behoeve klinische studies geïnitieerd door onderzoekers, zodat nieuwe of verbeterde behandelingen eerder beschikbaar komen voor kankerpatiënten.

Onze missie

Door samen te werken met diverse bij klinisch onderzoek betrokken partijen willen wij knelpunten die er zijn rondom multicenter kankeronderzoek helpen identificeren en oplossen. Het is ons doel om klinisch onderzoek in Nederland te verbeteren zodat meer studies kunnen worden uitgevoerd in minder tijd, met goed gedefinieerde doelstellingen en waarbij resultaten uiteindelijk geïmplementeerd worden in richtlijnen voor de behandeling van kanker.

Ons doel: Meer studies, van betere kwaliteit, die op tijd zijn afgerond, voor meer patiënten

Onze werkwijze

DORP is een samenwerking van en voor de bestaande partijen die zich in Nederland bezighouden met klinisch oncologisch onderzoek.

DORP werkt samen met en stimuleert contact tussen de diverse datacentra in Nederland die betrokken zijn bij klinische oncologische studies.

Op basis van de gedeelde kennis en ervaring zal DORP tools en handleidingen ontwikkelen gebaseerd op best practices, regelgeving en nieuwe innovatieve ontwikkelingen. Via de samenwerking met en tussen datacentra hoopt DORP meer uniformiteit in monitoring te bewerkstelligen en meer inzicht in deze activiteiten bij onderzoekers. Kijk hier voor meer informatie over de datacentra en hun services.

De belangrijkste services van DORP zijn op het gebied van projectmanagement, statistische ondersteuning, monitoring en patiëntenparticipatie. Hoewel datamanagement niet onze primair aandachtsgebied is zullen wij, vanwege een duidelijke connectie tussen datamanagement en monitoring en/of statistiek, bij sommige projecten ook data management aspecten belichten.

Verder, biedt DORP aanvullende ondersteuning aan onderzoekers zoals een roadmap voor klinische studie procedures, eeen digitale library met handige documenten, en een helpdesk om (startende en ervaren) onderzoekers te begeleiden. DORP verbindt onderzoekers en helpt daarmee bij lokale studie ondersteuning. DORP ondersteunt onderzoekers in het professionaliseren van hun onderzoeksgroep.

Belangrijk aspect van de samenwerking met datacentra en onderzoeksgroepen is het uitwisselen en uitbreiden van kennis en ervaring. DORP voegt bestaande best practices samen, ontwikkelt deze indien niet aanwezig en deelt deze waar nodig.

Ook helpt DORP bij het signaleren en, waar mogelijk, oplossen van knelpunten om zo onderzoeker geïnitieerd oncologisch onderzoek in Nederland te verbeteren.