Wat wij doen

DORP biedt hulp en ondersteuning aan artsen en onderzoekers tijdens de voorbereidende fase van een klinische studie. In deze fase is  vaak nog geen datacentrum of trialbureau betrokken, toch is de beginfase heel belangrijk voor een goede studieopzet en zijn er in die periode vaak vragen.

Wij bieden ondersteuning die is toegespitst op de behoefte van de onderzoeker, waarbij deze aanvullend is op de services aangeboden door een data centrum / trialbureau of wanneer er sprake is van een studie-overstijgend element en onze ondersteuning bijdraagt aan het onderzoeksveld in zijn totaliteit.

Hoe wij kunnen helpen

DORP biedt ondersteuning voor studies:

Een paar voorbeelden van onze services op het gebied van studies:

 • Statistische ondersteuning bij het schrijven van de statistische paragrafen en een goed onderbouwde sample size calculatie kan aan het eind van de studie een te lage power en daardoor niet significant resultaat voorkomen;
 • Support bij het indienen van een financieringsaanvraag voor een studie zodat deze compleet is en de kans op goedkeuring vergroot wordt;
 • Begeleiden van studie teams tijdens de voorbereidingsfase, helpen bij het uitvoeren van een risico assessment vóór het finaliseren van het protocol. Dit geeft inzicht in specifieke risico’s waarmee tijdens de studie rekening gehouden moet worden. Hieronder valt ook het bespreken en vast leggen van de voor de studie belangrijkste gegevens en processen;
 • Meedenken met mogelijkheden om patiënten te betrekken bij de onderzoeksopzet zodat hun kennis en ervaring meer benut wordt in alles fases van het onderzoek en de inclusie van patiënten in trials verbetert.

DORP ondersteunt onderzoeksgroepen door:

 • het versterken van de individuele onderzoeksgroepen door te investeren in de uitbreiding van de kennis en kunde bij het opzetten van een trial en bij het uitvoeren van klinisch onderzoek;
 • te helpen bij het inrichten van een wetenschapscommissie binnen onderzoeksgroepen om de interne goedkeuring van onderzoeksvoorstellen te waarborgen
 • het oplossen van studie-overstijgende problemen om daardoor efficiënter en sneller te kunnen handelen door bijvoorbeeld het gezamenlijk opstellen van uniforme procedures, het ontwikkelen van templates en een kwaliteitskader;
 • het behartigen van de belangen van en voor onderzoekers bij onder meer NFU, NVZ, STZ, SONCOS, KWF en NFK.

DORP verbindt

Via gesprekken met onderzoekers identificeren wij knelpunten in klinische oncologisch onderzoek en begeleiden we onderzoekers bij het zoeken naar oplossingen. Door onze connecties bij diverse partijen hebben we toegang tot informatie, contacten en praktische tools en kunnen we onderzoekers op weg helpen door te verwijzen naar relevante informatiebronnen. Zo hoeven problemen die nu bij diverse onderzoeksgroepen spelen, niet meer door iedere groep afzonderlijk te worden opgelost. Dat scheelt energie, tijd en geld.  Aangesloten onderzoeksgroepen kunnen op deze manier meer en betere trials doen, waarmee nieuwe kankerbehandelingen eerder beschikbaar komen voor patiënten.

DORP brengt kennis en ervaring samen en deelt deze met anderen die daar behoefte aan hebben

Herkent u dit?

 • Loopt u vaak tegen dezelfde knelpunten aan bij het opstarten of uitvoeren van een klinische studie?
 • Moet u een studie opstarten, maar weet u niet precies waar te beginnen of waaraan te denken? Wij kunnen onze Clinical Trial Roadmap met u doorlopen.
 • Heeft u behoefte aan een adviesgesprek of kunnen wij u op een andere manier ondersteunen?

Doe een aanvraag via ons aanvraagformulier of stuur een mail naar info@researchplatform-dorp.nl

Doe ook mee!

Bij DORP kunnen alle onderzoeksgroepen aansluiten die betrokken zijn bij klinisch oncologisch multicenteronderzoek. Onderzoekers die advies of ondersteuning wensen en patiëntenorganisaties die willen samenwerken, kunnen contact opnemen via info@researchplatform-dorp.nl

Meer weten?

Wil je meer weten over ondersteuning bij klinisch onderzoek door DORP? Neem dan contact op met DORP via info@researchplatform-dorp.nl

Lees hier meer over de visie en missie van DORP en over de route (‘call process’) die uw aanvraag bij DORP zal doorlopen. Deze route is afhankelijk van het type aanvraag. Uiteindelijk gaat het er om dat u support krijgt die aansluit bij uw vraag en dat deze mede bijdraagt aan de missie van DORP.

DORP thema’s

Binnenkomende aanvragen worden zoveel mogelijk gekoppeld aan een DORP-thema;

 • Studie design
 • Studie tijdslijnen (doorlooptijd)
 • Financiering
 • Kwaliteit
 • Professionalisering van onderzoeksgroep(en)

Op deze manier zorgt DORP ervoor dat opgedane kennis en ervaring beschikbaar komt voor andere onderzoeken.

Lees hier meer over de thema’s

Waarin ondersteunt DORP?

DORP faciliteert en biedt hulp op het gebied van:

Daarnaast zet DORP zich in om de betrokkenheid van patiënten te vergroten bij het opzetten en uitvoeren van onderzoek zodat er genoeg deelnemers zijn om succesvol onderzoek te kunnen doen.