Samen knelpunten oplossen

voor meer, beter en sneller
klinisch oncologisch onderzoek

Contact

DORP ondersteunt

DORP biedt hulp en ondersteuning aan artsen en onderzoekers tijdens de voorbereidende fase van een klinische studie. In deze fase is vaak nog geen datacentrum of trialbureau betrokken, toch is de beginfase heel belangrijk voor een goede studieopzet en zijn er in die periode vaak vragen.

Wij bieden ondersteuning die is toegespitst op de behoefte van de onderzoeker, waarbij deze aanvullend is op de services aangeboden door een data centrum / trialbureau of wanneer er sprake is van een studie-overstijgend element en onze ondersteuning bijdraagt aan het onderzoeksveld in zijn totaliteit.

Hoe wij kunnen helpen

Projectmanagement

DORP ondersteunt de onderzoeker door mee te kijken en te adviseren in de voorbereiding en de opzet, de opstart en eventueel de uitvoer van multicenter klinisch oncologische studies.

Lees meer

Monitoring & Kwaliteitsmanagement

DORP denkt graag mee hoe monitoring voor uw studie efficiënter ingericht kan worden. Dit doen wij samen en in overleg met bestaande datacentra.

Lees meer

Statistiek

DORP faciliteert uitgebreide statistische ondersteuning tijdens de opstartfase en ontwikkeling van een studie (sample size, design, etc.).

Lees meer

Patiëntenparticipatie

DORP helpt o.a. onderzoeksgroepen om de inbreng van patiënten in een vroeg stadium te organiseren.

Lees meer

Verbindend netwerk

DORP biedt hulp en ondersteuning aan artsen en onderzoekers tijdens de voorbereidende fase van een klinische studie. DORP brengt kennis en ervaring samen en deelt deze met anderen die daar behoefte aan hebben.

Lees meer

Ik heb een vraag

Wil je graag meer informatie over een ander onderwerp? Of heb je een vraag? Neem contact met ons op, we denken graag met je mee.

Lees meer