Het betrekken van een clinical trial statisticus bij het vormgeven van multicenter klinisch onderzoek op het gebied van oncologie is essentieel voor een optimale opzet van een studie en/of het indienen van een subsidieaanvraag met voldoende kwaliteit en geloofwaardigheid.

Statistische input van belang bij opstart klinische studie

Het is niet altijd vanzelfsprekend dat een statisticus al in een vroege fase wordt betrokken én onderdeel uitmaakt van het onderzoeksteam. Daarnaast is statistische expertise voor een optimale opzet van multicenter klinisch onderzoek op het gebied van oncologie schaars in Nederland. Door eerder in het proces een statisticus te betrekken is er winst te behalen in het (innovatieve) ontwerp van klinische multicenter studies, bij het formuleren van de studie-eindpunten en bij het bepalen van de omvang van de steekproef van patiënten. Zo kan blijken dat in sommige gevallen studies gedaan kunnen worden met minder patiënten zonder dat dit gevolgen heeft voor de betrouwbaarheid en kwaliteit van de studie.

Door statistische ondersteuning tijdens het ontwerp van klinische studies in een vroeg stadium te faciliteren, is sneller opstarten van beter oncologisch onderzoek mogelijk.

Hoe draagt DORP bij aan beter onderzoeksontwerp en statistiek?

DORP faciliteert uitgebreide statistische ondersteuning tijdens de opstartfase en ontwikkeling van een studie (sample size, design, etc.). Daarnaast kunnen we contacten leggen tussen statistische experts en onderzoekers om op die manier statistische ondersteuning op het gebied van oncologische trials breed toegankelijk te maken en er zorg voor te dragen dat onderzoekers ook tijdens het verloop van de studie voorzien zijn van statistische expertise. Dit doen we door statistici te werven en onder te brengen in een netwerk. Voor ondersteuning door DORP tijdens de opstartfase zijn vanuit het KWF gelden beschikbaar gesteld om onderzoekers in de gelegenheid te stellen hun studie zo optimaal mogelijk op zetten. Maar wij zullen de onderzoeker ook stimuleren budget in te ruimen voor statistische analyse in een later stadium om de kwaliteit te blijven waarborgen.

DSMB-pool

Voor onderzoekers die een DSMB (Data Safety Monitoring Board) willen installeren voor een studie, kan het vinden van een (externe), onafhankelijke, statisticus voor deze DSMB soms uitdagend zijn. Om dit op te lossen, heeft DORP vanuit het netwerk ook een DSMB-pool opgericht bestaande uit statistici/epidemiologen die deze taak kunnen vervullen. Het netwerk kan dus ook worden ingezet voor het vinden van een geschikte statisticus voor een DSMB, waarmee we onderzoekers ondersteunen voor het snel vormgeven van hun DSMB.

Dus ben je onderzoeker en op zoek naar een statisticus voor een DSMB? Neem dan contact op met DORP via info@researchplatform-dorp.nl.

Login DSMB-pool
Leden van de DSMB-pool kunnen inloggen via onderstaande button om toegang te krijgen tot de lijst met leden.

Meer weten?

Ben je clinical trial statisticus met ervaring in de oncologie en wil je onderdeel uitmaken van het netwerk, de DSMB-pool of meer informatie hierover ontvangen, neem dan contact op met DORP.

Ondersteuning nodig?

Heb je een idee voor een onderzoek waarbij je statistische ondersteuning van DORP kunt gebruiken, dan kun je een studie aanmelden via ons aanvraagformulier.