Clinical Trial Roadmap

Achtergrond

De Clinical Trial Roadmap is ontwikkeld door DORP om door onderzoekers geïnitieerd klinisch oncologisch onderzoek optimaal te ondersteunen. Deze roadmap is het resultaat van het uitwisselen en combineren van ervaring en kennis van experts van Erasmus MC, IKNL, LUMC, NKI-AvL, RadboudUMC, MUMC. De roadmap bundelt handige tips, referenties en links naar templates.

Sponsor/verrichter versus deelnemend centrum

De activiteiten in de opstart en uitrol van een klinische studie verschillen voor de initiërende onderzoeker (sponsor) en voor deelnemende lokale onderzoekers. Daarom zijn er twee aparte versies van de roadmap beschikbaar: één met to do’s voor de sponsor en één met to do’s voor deelnemende centra. Elke klinische onderzoeksfase wordt samengevat door een infographic om de belangrijkste acties te illustreren.

Handleiding Vormgeven patiëntenparticipatie

In dit document wordt op basis van de DORP Clinical Trial Roadmap per fase aangegeven wat er (wettelijk) verplicht is met betrekking tot patiëntenparticipatie en bij welke organisaties je als onderzoeker kunt aankloppen om dit te bewerkstelligen. Verder wordt een groot aantal voorbeelden gegeven op welke onderzoekonderdelen patiëntvertegenwoordigers inhoudelijk betrokken kunnen worden. Dit document sluit af met een aantal tips voor een succesvolle samenwerking tussen patiëntvertegenwoordigers en onderzoekers.

Opgeleverde producten

Clinical Trial Roadmap voor sponsor/verrichter

Clinical Trial Roadmap voor deelnemend centrum

Handleiding Vormgeven patiëntenparticipatie